plytkowy konfliktPłytki krwi to tak zwane trombocyty, jest to dość szczególny składnik naszej krwi. Ich zadaniem jest regulowanie krzepnięcia. U noworodków biorą one też udział w tworzeniu nowych naczyń krwionośnych a także w uszczelnianiu ich. Jeśli jakieś naczynie krwionośne zostanie uszkodzone to potrafią one je zatamować poprzez utworzenie czopa.

Ludzie różnią się miedzy sobą nie tylko grupami krwi, ale też pod względem antygenów płytek krwi. Antygeny, które ma dana osoba nie koniecznie musza występować u innej. Co dziej się, jeśli mamy do czynienia z konfliktem płytek? Jeśli płytki noworodka mają antygen odziedziczony po ojcu, którego nie ma matka to przejdą przez barierę łożyskową do krwiobiegu matki. Tym samym może to zostać wykryte, jako inwazja i organizm matki wytworzy przeciwciała. Mogą one Niszczyc płytki płodu i doprowadzić do alloimmunologicznej małopłytkowości płodu,. W rezultacie może dojść do poważnych powikłań płodu. Choroba płodu nie wywołuje objawów u matki. Przyszłe mamy z HPA-1a ujemnym mogą zostać objęte specjalną opieka medyczną. W przypadku wykrycia nieprawidłowości badania są wykonywane w określonych tygodniach ciąży. Może też się okazać, że będzie potrzebna terapia. W naszym kraju jest tylko jeden szpital, który zajmuje się leczeniem dzieci w łonie matki. Sposób leczenia za każdym razem jest dobierany indywidualnie. W najcięższych przypadkach mogą konieczne się okazać transfuzje koncentratów płytek krwi do płodu.